O nás...

Vážený záujemca,
teší nás, že ste navštívili našu webstránku. V nasledujúcich riadkoch sa môžete dozvedieť niekoľko
základných údajov o našej spoločnosti.
Spoločnosť Therma K.M., spol. s r.o. bola založená v roku 1997. Hlavným predmetom činnosti sú
špeciálne stavebné práce t.j. vykonávanie rôznych druhov izolácií, najmä:
- tepelných a chladových izolácií
- akustických a protiotrasových opatrení
- izolácií proti vlhkosti a strešných izolácií
Súčasťou našej činnosti je aj poskytovanie poradenstva v tejto oblasti.
Do ostatných činností spoločnosti patrí aj:
- výroba a montáž klampiarskych konštrukcií
- výroba a montáž kovových stavebných doplnkových konštrukcií
Vzhľadom na skutočnosť, že náklady na energiu tvoria veľmi významnú časť prevádzkových nákladov a
naše aplikácie pracujú v rôznych, často agresívnych prostrediach (chemický a petrochemický priemyseľ,
potravinárstvo, ekologické stavby, atď), vždy je kladený maximálny dôraz na kvalitu celého procesu pri
uspokojovaní požiadaviek zákazníka. Dôkazom toho je aj certifikát systému manažérstva na základe
noriem kvality v zmysle normy STN EN ISO 9001:2000.
Základné informácie o našich produktoch a službách nájdete v sekcii Produkty a služby. Očakávame, že v
prípade bližšieho záujmu sa s nami spojíte na uvedených Kontaktoch. Po špecifikácii problému Vám naši
špecialisti v krátkom čase vyhotovia návrh riešenia a cenovú ponuku.
V sekcii Našich partnerov sa dozviete viac o tom, kde všade boli a sú aplikované naše produkty.
Tešíme sa na spoluprácu.