Klampiarske práce


Zahŕňajú v sebe hladké strešné krytiny, žľabové systémy vrátane odkvapov, lemovanie
múrov a ventilačných nadstavcov na strechách pokrytých lepenkovou a tvrdou krytinou.
Pri uvedených technológiách je možnosť výberu pozinkovaných, hliníkových, medených,
zinkových a farebných plechov.

späť produkty a služby