Produkty a služby v oblasti izolácií


1, Chladové a tepelné izolácie
- tento druh izolácie slúži na zabránenie prestupu tepla z jedného prostredia do druhého.
Typické aplikácie: zariadenia na výrobu tepla, potrubné rozvody a aparáty.


2, Izolácie proti vibráciám
- systém má zabrániť prieniku vibrácií, hluku a ostatných škodlivých frekvencií do pracovného resp.
ostatného prostredia.
Typické aplikácie: odizolovanie základov kompresorov, ventilátorov a ostatných zdrojov vibrácií resp. hluku.

3, Izolácie proti vlhkosti
- izolácie stavebných prvkov, aby nedošlo k ich poškodeniu pôsobením vlhkosti.
Typické aplikácie: hydroizolácie spodných stavieb stenových konštrukcií, umiestnených pod úroveň
terénu a vodorovné izolácie podlahových konštrukcií.


4, Strešné systémy a izolácie
- technológie na pokrývanie šikmých, sedlových o ostatných striech, použitím napr. rôznych typov
(pozinkovaných, medených, zinkových, lakovaných) plechov a plechových škridiel.späť produkty a služby